Výroba nových vodních turbín

Při požadavku na výrobu nové turbíny začínáme zpracováním dostupných dat k lokalitě (hydrologické poměry v řece, dosažitelná spád a pod. Následně proběhne výběr vhodného typu turbíny. Dále už je možno tvořit projekt, kde jsme schopni navrhnout vtokový objekt, strojovnu a uspořádání celé MVE s ohledem na praktičnost, ekonomiku a funkčnost celku. Tento návrh probíhá v součinnosti se stavební firmou dle výběru zákazníka. Po dokončení projektu přecházíme ke konstrukci a výrobě samotného soustrojí. Dále po předmontáži provádíme kompletní montáž a odzkoušení stroje.

Vyrábíme především Kaplanovy turbíny spirálové a přímoproudé, dále Francisovy v horizontálním i vertikálním provedení a Peltonovy s různým počtem dýz.