Opravy, rekonstrukce a modernizace vodních turbín

Jednou z hlavních činností naší firmy jsou opravy a modernizace stávajících vodních elektráren. Provádíme posouzení lokality a stavu stávajících turbín. Na základě domluvy provedeme demontáž turbíny, její očištění a provedení nálezů. Na základě nálezové zprávy předkládáme zákazníkům návrhy na potřebné úpravy stroje, aby mohl být dále bez problémů provozován. Následně provádíme konstrukční a výrobní úkony, které daný stroj vyžaduje. Po předmontáži v naší dílně provádíme finální montáž a odzkoušení turbín.

Realizujeme jak menší tak i rozsáhlejší až generální opravy strojů. Spočívající např. v kompletní demontáži a posouzení stavu stroje, výrobě hřídelí, výměně stávajícího oběžného kola (OK) za nové účinnější, nebo opravě kol stávajících. Opravy rozváděcích lopatek, výměnu stávajících čepů za nové z nerezových ocelí. Převinutí či dodávku nového generátoru včetně mechanismu převodu výkonu turbína -> generátor a pod. Navrhujeme vhodné konstrukční úpravy a vylepšení dle našich zkušeností a současných technologických možností.

Stávající lokality osazujeme i novým příslušenstvím vtokových objektů (viz kat. Příslušenství). Po domluvě zajišťujeme elektrickou a automatizační část zakázky.